Podwójny sukces naszych członków!

StartAktualnościPodwójny sukces naszych czł...

Podwójny sukces naszych członków!

15.04.2012

1.JPG

Marcin Derwich i Hanna Sobczak, studenci V roku kierunku lekarsko-dentystycznego GUMed, członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej zdobyli drugie miejsce w sesji Diagnostyki Medycznej podczas International Medical Students’ Conference, która odbyła się w Krakowie w dniach 12-14 kwietnia 2012. Jury doceniło pracę metodologiczną pt.: “Influence of the prolonged saliva storage at the temperature of -36°C on the studied parameters of the saliva”. Opiekunami pracy są dr hab. n. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw. oraz mgr biol. Jolanta Ochocińska. Pracę na konferencji wygłosił Marcin Derwich.

Podczas Konferencji Adrian Rybiński, Jakub Warmuz oraz Monika Teślak, również studenci V roku kierunku lekarsko-dentystycznego GUMed, członkowie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej zdobyli trzecie miejsce w sesji Zdrowia Publicznego. Jury doceniło pracę: “Health-related awareness and health habits along with state of teeth of Gdansk’s universities students”. Opiekunami pracy są dr hab. n. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw. oraz dr n. med. Małgorzata Zając. Pracę na konferencji wygłosił Adrian Rybiński.

Autor: Marcin Derwich

2.JPG
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG