2009/2010

Rozwiń

Stomatologiczna świadomość prozdrowotna oraz stan uzębienia studentów gdańskich uczelni wyższych.

Studenci odpowiedzialni za projekt:
 • Adrian Rybiński
 • Monika Teślak
 • Jakub Warmuz
Opiekun:
 • lek. stom. Małgorzata Zając

Aktywność amylazy ślinowej oraz stężenie kortyzolu w ślinie osób ogólnie zdrowych palących i niepalących w wieku od 20 do 23 roku życia.

Studenci odpowiedzialni za projekt:
 • Marcin Derwich
 • Hanna Sobczak
Opiekunowie:
 • dr hab. med. Barbara Kochańska, prof. nadzw. GUMed
 • lek. stom. Małgorzata Wolf-Nosewicz
 • mgr biol. Jolanta Ochocińska

Subiektywne odczucie lęku a wahania wybranych parametrów fizjologicznych (ciśnienia, tętna i saturacji) w trakcie leczenia stomatologicznego u pacjentów ogólnie zdrowych.

Studenci odpowiedzialni za projekt:
 • Marcin Derwich
 • Magdalena Lisiak
 • Natalia Głódkowska
Opiekun:
 • dr med. Marzena Gidzińska

Badanie wybranych preparatów stosowanych do leczenia nadwrażliwości zębiny pod względem mechanizmów i skuteczności działania.

Studenci odpowiedzialni za projekt:
 • Ryszard Górkiewicz
 • Marta Kessler
 • Martyna Cieczko
Opiekunowie:
 • lek. dent. Joanna Kopycińska
 • lek. dent. Krzysztof Dąbrowski