Logo Koła i jego symbolika

StartO KoleLogo Koła i jego symbolika
Rozwiń

LOGO.JPG

Logo Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego samo w sobie ma za zadanie w formie graficznej przedstawić wszystkie założenia naszej inicjatywy, jak i zawodu, który z dumą będziemy wykonywać.

Jego centralnym, a zarazem najbardziej istotnym, elementem jest Wąż Eskulapa wijący się wokół Laski Asklepiosa. Asklepios, jako grecki bóg, był uważany za opiekuna sztuki lekarskiej, natomiast jego rzymskim odpowiednikiem był Eskulap. Wąż Eskulapa jest symbolem zarówno medycyny jak i farmacji, dawniej na medyków jak i na farmaceutów mówiono: eskulap. Jego symbolika jest wielopłaszczyznowa. Pierwotnie wąż ten został symbolem sztuki lekarskiej ze względu na fakt, iż zrzuca on okresowo skórę, co miało symbolizować odnowę, odrodzenie się. Należy zwrócić również uwagę na zakorzenienie się tego symbolu w Biblii, otóż wąż, który skusił Ewę do poczęstowania się zakazanym jabłkiem był najprzebieglejszy według jednych tłumaczy, a najostrożniejszy według drugich. W obydwu tłumaczeniach można dostrzec pożądane cechy wśród medyków. Medycyna winna być przebiegła, aby przechytrzyć chorobę, a zarazem lekarze muszą zachowywać ostrożność zgodnie z głównym przesłaniem przysięgi Hipokratesa: „Po pierwsze nie szkodzić”. Należy również zwrócić uwagę na symbolikę jadu węża. Nieodłączną częścią medycyny, od zarania dziejów, jest farmacja, czyli nauka o substancjach, które zostają wprowadzane do ludzkiego ciała w celach leczniczych. Podobnie wąż wprowadza toksyczny jad do ciała człowieka przez ukąszenie. Dlaczego więc jad węża jest porównywany z lekiem? Otóż po to, aby każdy lekarz pamiętał, iż niewłaściwie podany lek staje się trucizną, zgodnie z zasadą: Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną.

W stworzeniu oplatającym Laskę Asklepiosa można również dostrzec nie węża, lecz nitkowca podskórnego. Jest on symbolem medycyny i rysowany jest jako długa glisto-wężowo podobna istota nawinięta na patyk. W czasach dawnych wyjmowaniem nitkowca podskórnego zajmowali się tylko wybitni mnisi, słynęli oni z wielkiej precyzji, jaką była sztuka nawijania nitkowca na patyczek. Był to proces bardzo bolesny i niebezpieczny, stąd stał się symbolem prawdziwej sztuki medycznej.

Symbol ten opisuje więc esencję sztuki lekarza dentysty, który aby pomóc potrzebującym, musi wykazać się ogromną precyzją, wiedzą i umiejętnością praktyczną. Wszystko po to, aby ulżyć pacjentowi jak najszybciej, a także aby mu nie zaszkodzić. Dotyczy to również podawanych leków.

Kolejnym elementem Loga jest otwarta książka, której tekst zaczyna się od litery S. Ma odnosić się to już bezpośrednio do naszej specjalizacji – Stomatologii. Słowo to pochodzi od łacińskiego – stoma, co oznacza jamę ustną. Chcemy w ten sposób podkreślić, iż wbrew obecnym trendom, które wypierają słowo stomatolog na rzecz słowa dentysta (dens – ząb) zajmujemy się całą jamą ustną, a nie tylko jej częścią, jaką są zęby. Księga ta ma symbolizować ogrom wiedzy teoretycznej, która jest absolutnie niezbędna, abyśmy w praktyce wykorzystując ją, mogli pomagać chorym. Wiedza ta dotyczy nie tylko samej jamy ustnej, lecz również całego ciała człowieka, ponieważ dostając tytuł lekarza, musimy wykazać się interdyscyplinarną wiedzą ogólnomedyczną.

Nad księgą, będącą symbolem wiedzy, wężem Eskulapa, będącym symbolem ostrożności, sprytu, precyzji i cierpliwości oraz odrodzenia, a także nad laską Asklepiosa, która była atrybutem boga medyków, widnieje krzyż z promieniami światła. Ma on uosabiać Boga, który zawsze czuwa nad potrzebującymi i niosącymi pomoc. Promienie światła symbolizują wiedzę, natchnienie i siłę oraz nadzieję, którą musi wykazać się Lekarz.

Ostatnim elementem Loga naszego Koła jest opaska utworzona z białych koralików. Białe korale są niezwykle rzadką odmianą korali, co czyni je wyjątkowo szlachetnymi. Ma to symbolizować wyjątkowość i niepowtarzalność naszej profesji.

Kolor biały, który pokrywa wszystkie najważniejsze elementy Loga, ma symbolizować czystość, niewinność, transparentność, wierność zasadom. Ma kojarzyć się z tym, co boskie, gdyż sztuka lekarska w ogromnej części opiera się na tym, co nie do końca poznane, opiera się na nadziei, iż siła wyższa pomoże uzyskać pożądany efekt.

Podkreślając boski wkład w powodzenie zabiegów medycznych, należy nawiązać do kolejnego koloru obecnego w naszym Logo, koloru złotego. Jest to kolor charakteryzujący również to, co boskie, niezniszczalne, zasłużone, niosące siłę i energię.

Ostatnim kolorem symbolu naszego Koła jest kolor błękitny. Błękity i odcienie niebieskiego kojarzone są z niebem, tajemnicą i życiem mistycznym. Ciemnoniebieski występuje często jako kolor płaszcza, w jaki odziany jest Chrystus przedstawiony jako Pantokrator, jest to także kolor szat Marii, Matki Bożej. Niebieskie tło napisu: ”Stomatologia Zachowawcza SKN”, którego granice są pofalowane, ma symbolizować zatartą i nierówną granicę pomiędzy pewnością, a przypuszczeniem, które towarzyszą każdemu lekarzowi podczas stawiania większości swoich diagnoz i prowadzenia poszczególnych etapów postępowania leczniczego.

Pomimo tak bogatej symboliki, każdy ma prawo dostrzec w tym obrazie swoje symbole, które są dla niego najbardziej oczywiste, ponieważ Symbol to odpowiednik pojęcia, postrzegany zmysłowo. Symbolika każdego dzieła sztuki, którym niewątpliwie może być również to Logo, może być interpretowana wielopłaszczyznowo, gdyż towarzyszy jej zamierzona zagadkowość. Obiekty przestawione mają bezpośrednio zmusić odbiorcę do wejrzenia wgłąb swojego umysłu i swojej duszy.

Co zatem dostrzegasz, patrząc na Logo naszego Koła?

Autor: Jakub Warmuz